De training

Een effectieve en vrolijke training voor kinderen vanaf groep drie tot en met de middelbare school. De begeleiding bestaat uit een werkboek met een praktische leermethode voor je kind, oefeningen uit de training die je thuis kan herhalen en hulp(-middelen) op school. Niet alleen de theorie uit het werkboek, maar ook interactieve en uitdagende opdrachten leren je kind gebruik te maken van het beelddenken.

De belangrijkste leerdoelen tijdens de training zijn:

Als aanvulling op de basistraining bied ik voor de midden- en bovenbouw van de basisschool en leerlingen van de middelbare school ondersteuning voor:

Werkwijze

De methode waar ik mee werk sluit aan bij de gave die je kind heeft. Ik bied de lesstof interactief en beeldend aan op een manier die jouw kind aanspreekt en begrijpt.
Bijvoorbeeld: helpt het om de tafel van drie te leren, stuiterend op een skippybal? Zeker: ritme kan enorm helpen! Leren wordt weer leuk, je kind zal trots zijn op zichzelf en op de vooruitgang op school.

Tijdens de intake bespreken we, zonder je kind, de uitdagingen waar je kind mee te maken heeft op school. Lezen, rekenen en/of automatiseren? Iedere beelddenker is uniek en verdient zijn of haar persoonlijke aanpak en begeleiding.

In de training leer ik je kind (en jou) de basisvaardigheden voor de nieuwe manier van leren. Na vier sessies vindt een evaluatiegesprek plaats: zijn jullie klaar om zelfstandig verder te werken of is extra ondersteuning zinvol.

Wat je van mij mag verwachten:

Wat verwacht ik van jou: